تیم کاری مجموعه آریاتک

با مشاهده مشکلات و نیازهای موجود در پروژه های دولتی داخل و خارج از کشور

و نبود کیفیت لازم دوربین های موجود گروه AT بر آن شد دوربین های با کیفیت 4K,FULLHD,HD تحت شبکه را عرضه نماید

و از سال 1390 عضو رسمی اتحادیه الکترونیک با دریافت کارت رسمی جهت پرسنل خود به ادامه فعالیت های حفاظتی و امنیتی خود بصورت گسترده پرداخته است.