فعالیت ها وپروژه های تیم فنی مهندسی

 

*** فعالیت ها وپروژهای تیم فنی مهندسیسیستم های حفاظتی شعب منتخب بانک شهر و بانک سرمایه و بانک رفاه ***

کارخانه لبنیات چوپان

داروخانه دکترمبارکی ( میرداماد )

پارک ژوراسیک

آموزش پرورش و مدارس رباط کریم

دامداری ماهشام

SHEF BIG (چیزر)

سورتمه تهران

جایگاه سوخت ماه مونیر

سافاری گالبدره

دانشگاه بقیت اهلل

سافاری نهج البالغه

سرای محله 5 منطقه

دریاچه چیتگر

آژانس هواپیمایی درخشنده

دفتر کیمیا توریست کیش

بیمارستان 505 ارتش

دفتر کیمیا پرواز

اداره گازاستان میناب

دانشگاه پیام نور تهران جنوب

فروشگاه شهروند شهرک غرب

پلی هاوس پاالدیوم

صرافی پایدار

خانه بازی پاساژ کوروش

صرافی بانک شهر

اداره برق هرمزگان

پاساژخلیج فارس استان سمنان

دهیاری های استان مازندران

سی تی سنترقش